Namenjeni su zaštiti plantažnih zasada vinograda, voćnjaka, hmelja i šuma. Koncipirani su tako da se mogu vući kao prikolica, što rasterećuje angažovanu snagu traktora i omogućava traktorima snage preko 33kW rad na brdovitim i težim terenima. Membranska pumpa opremljena je vratilom sa dva izlaza, tako da je kardanskim vratilima povezana jednom stranom sa traktorom, a drugom stranom sa multiplikatorom, koji povećanim brojem obrtaja pokreće radno kolo ventilatora. Na taj način traktor istovremeno pokreće pumpu i radno kolo ventilatora. Svi atomizeri su opremljeni hidropneumatskim mešačem, a radni pritisak od 0 do 50 bara reguliše se putem posebnog regulatora.

 

AM 1000K 2 1

 

Rezervoar za radnu tečnost zapremine 1000 litara, drugi dodatni rezervoar za ispiranje i treći rezervoar za čistu vodu.

AM 1000K 1

Po posebnom zahtevu u fabrici se rade atomizeri sa različitim usmerivačem vazduha za tretiranje razliitih kultura kao što su šume, suncokret, duvan i dr.

 

 

 

Pumpe:

 

Comet APS 71

Comet IDS 1000

Comet IDS 1400

  comet APS 61 71  comet IDS 1000  comet IDS 1400
 Membrane (klip)    3 3 4
 Protok (l/min):   71

100

140

 Pritisak (bar) 50 50 50
 Broj obrtaja (o/min) 550 550 550

 

 

 

 

Opciono u ponudi imamo i regulator pozicioniran u kabini (levo), regulator sa elektro uključivanje-isključivanje (u sredini) i regulator sa kompletnom elektrokontrolom i kontrolom pritiska sa prikazom u kabini (desno)

reg alfa regulator-elektronika-izkab-onoff-orregulator-elektronika-izkab-or-001

 

Opciono - dodatno:

  • Koturača sa 50m creva.

  • Upravljanje iz kabine

  • Različiti tipovi regulatora, kao i elektronska regulacija

  • Top-štelujuće dizne