Ove prskalice namenjene su za zaštitu ratarskih, voćarskih i vinogradarskih kultura od korova, bolesti i insekata, herbicidima, fungicidima i insekticidima.

Prskalica je osmišljena tako da se na stabilnoj i čvrstoj šasiji agregatiraju rezervoar, membranska pumpa i odgovarajući uređaj sa diznama.

Prskalicu nosi traktor koji preko kardanskog vratila pokreće membransku pumpu srednje visokog pritiska. Kada pumpa radi, tečnost se iz rezervoara pod pritiskom propušta kroz dizne odgovarajućeg uređaja u vidu lepezastog ili vrtložnog mlaza sa finim sitnim kapima. Radni pritisak od 0 do 20 bara reguliše se putem posebnog regulatora, a sve prskalice su opremljene hidropneumatskim mešačem, koji služi za stalno mešanje tečnosti.

S-serija je pogodna posebno na manjim parcelama radi mogućnosti lakšeg manervisanja.

Uređaj UBP3 odnosno uređaj za bočno prskanje pogodan je za prskanje mladog i ili niskog voća i vinograda koji su posađeni u redovima (špalirima). Podešavanje po visini, mogućnost zakošenja (nagiba) nezavisno svake strane, štelovanje širine uređaja, podešavanje svake prskalice ponaosob način prskanja kao i smer omogućava da se prskalica prilagodi maksimalno svačijoj potrebi kao i zahtevu. Kao dodatak može se tražiti povišen ram (mesto kačenja uređaja) da bi se omogućila veća maksimalna visina prskanja. Isporučuje se u obe verzije od 330 i 440l.

Izgled prskalice sa uređajem UBP3:

M-440s-UBP8-1

Prskalica sa uređajem UVP-1 predviđen je za prskanje ili mladog voća ili pak voćnjaka koji nije u špaliru tj redovima. Crevo od 50m omogućava pokrivanje velike površine voćnjaka sa jednim pozicioniranjem traktora. Kao dodatnu mogućnost smo uveli i to da može se isporučiti sa sistemom od dve koturače i time se može prskati na dva mesta istovremeno. Isporučuje se u obe verzije od 330 i 440l.

m-330s-sa-motalicom1

 

S-serija dolazi u dve osnovne verzije i to M-330S i M-440S. Osnovna razlika je u zapremini rezervoara tečnosti koja iznosi 330l za M-330S i 440l za M-440S. Na slikama je prikazana nošena prskalica sa uređajem za ratarko prskanje (URP-8). Isporučuje se u obe verzije od 330 i 440l.

 

M-330S urp8k 1

 

Uređaje za ratarsko prskanje isporučujemo u standardnim veličinama od 8 ili 10m, a u ponudi možemo izaći našim korisnicima i ponudi ti uređaje manjih ili većih raspona. 

 

Osnovne karakteristike i opcije:

Pumpe sa karakteristikama:

 

 

 

 Morava MP-60

Comet BP-60K

Comet BP-105

   mp 60 sa strane  comet BP 60K  comet BP 105K
 Membrane (klip)    2 2 3
 Protok (l/min):  

60

60

105

 Pritisak (bar) 20 20 20
 Broj obrtaja (o/min) 550 550 550

  

Regulatori:

Osnovna varijanta: Geoline (Tecomec)

geoline START 08

 

 

Opciono: Comet

comet regulator prs ato

 

 

Regulatori su prilagođeni pumpama kako po priključcima tako i po fizičkim karakteristikama (radni pritisak, protok...), osnovna razlika je u proizvođaču i u materijalaima od kojih su izrađeni.

S-serija dolazi u dve osnovne verzije i to M-330S i M-440S. Osnovna razlika je u zapremini rezervoara tečnosti koja iznosi 330l za M-330S i 440l za M-440S. Na slikama je prikazana nošena prskalica sa uređajem za ratarko prskanje (URP-8).

 

 Demonstracija nošenih prskalica S-serija:M-330S-5.jpg

M-440s-demonstracija.6x6

 

 

U tabeli ispod dati su osnovni podaci S-serije i njihove dodatne opcije.

    Oznaka proizvoda M-330S M-330S+ M-330SE M-330SE+ M-440S M-440S+ M-440SE M-440SE+
  Segmenti proizvoda Opcije
  Rezervoari 330l+15l (2 rezervoara) - - - -
  440l+15l (2 rezervoara) - - - -
  Pumpe Morava MP-60 - - - -
  Morava MP-105 - - - -
  Comet BP-60k - - - -
  Comet BP-105k - - - -
  Regulatori Domaći - - - -
  Comet sa 3 izlaza - - - -
  Uređaj Uređaj za ratarsko prskanje 6m
  Uređaj za ratarsko prskanje 8m
  Uređaj za ratarsko prskanje 10m
  Koturača sa 50m creva
  Uređaj za bočno prskanje UBP-3
  Filteri Filter sa prohromskim sitom - - - -
  Filter sa prohromskim sitom sa ventilom za ispuštanje vode - - - -
  Injektor sa ručicom za ispuštanje vode - - - -
  Mlaznice – za uređaje za ratarsko prskanje Mlaznice Geoline-Tecomec 0,15 zelene
  Mlaznice Geoline-Tecomec 0,2 žute
  Mlaznice Geoline-Tecomec 0,3 plave
  Mlaznice Geoline-Tecomec 0,4 crvene
  Mlaznice Lechler – Geoline 0,2 žute
  Mlaznice Lechler – Geoline 0,3 plave
  Mlaznice Lechler – Geoline IDK 0,2 žute PROTIV VETRA
  Mlaznice Lechler – Geoline IDK 0,3 plave PROTIV VETRA
  Mlaznice mesingane MS 0,2
  Mlaznice mesingane MS 0,3
  Mlaznice mesingane MS 0,4
  Mlaznice mesingane kružne
  Mlaznice Albuz
  Držač za trokrake mlaznice (tri mlaznice)
                     
    Standardno se ugrađuje          
    Opciono po zahtevu korisnika          

 

Za sva dodatna pitanja kao i informacije kontaktirajte nas putem mail-a ili telefonom.   

*proizvodjač zadrzava pravo izmene estetskih i tehničkih karakteristika bez prethodne najave