Ove prskalice namenjene su za zaštitu ratarskih, voćarskih i vinogradarskih kultura od korova, bolesti i insekata, herbicidima, fungicidima i insekticidima. 

Prskalica je osmišljena tako da se na stabilnoj i čvrstoj šasiji agregatiraju rezervoar, membranska pumpa i odgovarajući uređaj sa diznama.

Prskalicu nosi traktor koji preko kardanskog vratila pokreće membransku pumpu srednje visokog pritiska. Kada pumpa radi, tečnost se iz rezervoara pod pritiskom propušta kroz dizne odgovarajućeg uređaja u vidu lepezastog ili vrtložnog mlaza sa finim sitnim kapima. Radni pritisak od 0 do 20 bara reguliše se putem posebnog regulatora, a sve prskalice su opremljene hidropneumatskim mešačem, koji služi za stalno mešanje tečnosti.

 

E-serija je prilagođena najnovijim evropskim standardima. Ima ugrađena tri rezervoara i to glavni gde se nalazi tečnost za prskanje, u drugom se nalazi čista voda za ispiranje prskalice (pumpe, regulatora i uređaja) dok treći takođe ima čistu vodu za pranje ruku i umivanje.

 

E-serija dolazi u dve osnovne verzije i to M-440E i M-660E.

M 440 urp8S pog sastrane odo

 M-660E-1-1

 

 U tabelama ispod date su osnovne karakteristike pumpi koje se ugrađuju 

 

 

Comet BP-60K

(standardno u M-440E)

Comet BP-105

(standardno u M-660E)

Comet BP-125

   comet BP 60K comet BP 105K   comet BP 125K
 Membrane (klip)    2 3 3
 Protok (l/min):  

60

105

125

 Pritisak (bar) 20 20 20
 Broj obrtaja (o/min) 550 550 550

 

 

 

 

 Comet BP-151K

Comet BP-171K

Comet BP-205

Comet BP-235

   comet BP 151K comet BP 171K   comet BP 205-235K comet BP 205-235K 
 Membrane (klip)  4 4 6 6
 Protok (l/min):  

151

171

205

235

 Pritisak (bar) 20 20 20 20
 Broj obrtaja (o/min) 550 550 550 550

 

 

U ponudi imamo regulatore različitog tipa kao i karakteristike:

Osnovni tip Geoline (Tecomec)

reg geoline sa osnovna

Opciono u ponudi imamo i regulator sa preciznim podešavanjem (levo), regulator sa elektro uključivanje-isključivanje (u sredini) i regulator sa kompletnom elektrokontrolom i kontrolom pritiska sa prikazom u kabini (desno)

 reg geoline sa podesavanjemregulator-elektronika-izkab-onoff-orregulator-elektronika-izkab-or-001

 

 

 

 

Početna.8x8

 

U tabeli ispod dati su osnovni podaci E-serije i njihove dodatne opcije.

 

           
    Oznaka proizvoda M-440E M-660E  
  Segmenti proizvoda Opcije  
  Rezervoari 440l+50l+15l (3 rezervoara) -  
  660l+50l+15l (3 rezervoara) -  
  Pumpe   Comet BP-60k  
  Comet BP-105k  
  Comet BP-125k -  
  Regulatori Comet sa 3 izlaza  
  Comet sa 4 izlaza  
  Geoline sa 4 izlaza  
  Uređaji Uređaj za ratarsko prskanje 8m  
  Uređaj za ratarsko prskanje 10m  
  Uređaj za ratarsko prskanje 12m  
  Uređaj za ratarsko prskanje 10m nivelirajući – kopira teren + trokrake mlaznice  
  Uređaj za ratarsko prskanje 12m nivelirajući – kopira teren + trokrake mlaznice  
  Koturača sa 50m creva  
  Filteri Injektor sa ručicom za ispuštanje vode  
  Mlaznice – za uređaje za ratarsko prskanje Mlaznice Geoline-Tecomec 0,15 zelene  
  Mlaznice Geoline-Tecomec 0,2 žute  
  Mlaznice Geoline-Tecomec 0,3 plave  
  Mlaznice Geoline-Tecomec 0,4 crvene  
  Mlaznice Lechler – Geoline 0,2 žute  
  Mlaznice Lechler – Geoline 0,3 plave  
  Mlaznice Lechler – Geoline IDK 0,2 žute PROTIV VETRA  
  Mlaznice Lechler – Geoline IDK 0,3 plave PROTIV VETRA  
  Mlaznice mesingane MS 0,2  
  Mlaznice mesingane MS 0,3  
  Mlaznice mesingane MS 0,4  
  Mlaznice mesingane kružne  
  Mlaznice Albuz  
  Držač za trokrake mlaznice (tri mlaznice)  
           
  Standardno se ugrađuje      
  Opciono po zahtevu korisnika      

 

Za sva dodatna pitanja kao i informacije kontaktirajte nas putem mail-a ili telefonom.

*proizvodjač zadrzava pravo izmene estetskih i tehničkih karakteristika bez prethodne najave