Ove prskalice namenjene su za zaštitu ratarskih, voćarskih i vinogradarskih kultura od korova, bolesti i insekata, herbicidima, fungicidima i insekticidima. 

Prskalica je osmišljena tako da se na stabilnoj i čvrstoj šasiji agregatiraju rezervoar, membranska pumpa i odgovarajući uređaj sa diznama.

Prskalicu nosi traktor koji preko kardanskog vratila pokreće membransku pumpu srednje visokog pritiska. Kada pumpa radi, tečnost se iz rezervoara pod pritiskom propušta kroz dizne odgovarajućeg uređaja u vidu lepezastog ili vrtložnog mlaza sa finim sitnim kapima. Radni pritisak od 0 do 20 bara reguliše se putem posebnog regulatora, a sve prskalice su opremljene hidropneumatskim mešačem, koji služi za stalno mešanje tečnosti.

Osmišljene su tako da mogu sa jednim punjenjem mogu da obave prskanje na većim površinama, a mogućnost ugradnje većih uređaja osiguravaju da se taj zadatak što brže i efikasnije obavi. 

Vodili smo računa i o transpotru prskalica kako iz prodajnog objekta tako i prilokom eksploatacije da maksimalna širina prskalica se kreće do 2,4m kao i visina može da se koriguje da bude do 2,4m. Time smo omogućili da maksimalno olakšamo korišćenje naših proizvoda.

 

Prikaz  prskalice sa prednje strane. 

M-800FURP12.5NV spreda

Napomena: da se injektorski filter može pomerati na obe strane prskalice kao i sa strane. Time se omogućava da se položaj maksimalno prilagodi svakom korisniku. 

 

 

Predviđene pumpe koje se mogu ugrađivati: 

 

Comet BP-105

Comet BP-125

Comet BP-151K

   comet BP 105K  comet BP 125K  comet BP 151K
 Membrane (klip)    2 3 4
 Protok (l/min):  

60

105

151

 Pritisak (bar) 20 20 20
 Broj obrtaja (o/min) 550 550 550

 

 

 

Comet BP-171K

Comet BP-205

Comet BP-235

   comet BP 171K comet BP 205-235K   comet BP 205-235K
 Membrane (klip)  4 6 6
 Protok (l/min):  

171

205

235

 Pritisak (bar) 20 20 20
 Broj obrtaja (o/min) 550 550

550

 

U osnovnoj varijanti pumpe ugrađujemo različitih protoka jer su direktno vezane za raspon uređaja. 

 

U ponudi imamo regulatore različitog tipa kao i karakteristike:

Osnovni tip Geoline (Tecomec)

reg geoline sa osnovna

Opciono u ponudi imamo i regulator sa preciznim podešavanjem (levo), regulator sa elektro uključivanje-isključivanje (u sredini) i regulator sa kompletnom elektrokontrolom i kontrolom pritiska sa prikazom u kabini (desno).

 

 reg geoline sa podesavanjem    regulator-elektronika-izkab-onoff-or     regulator-elektronika-izkab-or-001

 

 

 

Primer prikaza prskalice sa kratkim opisom i raširenim granama

 

M-800F urp125nv 2

 

Prikaz prskalice M-800F sa raširenim uređajem, specifikacija:

- 12,5 metara

- tripleks dizname (2, 3 i 4) 

- sa nivelacijom (kopirajući)

- sa podešavanjem visine (čekrkom) 

- pumpa Comet BP-105

 

 

 

             
    Oznaka proizvoda M-800 M-1000 M-1200  
  Segmenti proizvoda Opcije  
  Rezervoari 800l+50l+15l (3 rezervoara) - -  
  1000l+50l+15l (3 rezervoara) - -  
  1200l+50l+15l (3 rezervoara) - -  
  Pumpe Comet BP-105k  
    Comet BP-125k  
    Comet BP-175k  
  Regulatori Comet sa 3 izlaza  
  Comet sa 4 izlaza  
  Comet-Geoline sa 4 izlaza  
  Comet-Geoline sa 5 izlaza  
  Uređaji Uređaj za ratarsko prskanje 10m  
  Uređaj za ratarsko prskanje 12m  
  Uređaj za ratarsko prskanje 10m nivelirajući – kopira teren + trokrake mlaznice  
  Uređaj za ratarsko prskanje 12m nivelirajući – kopira teren + trokrake mlaznice  
  Uređaj za ratarsko prskanje 15m nivelirajući – kopira teren + trokrake mlaznice  
  Filteri Injektor sa ručicom za ispuštanje vode  
  Mlaznice – za uređaje za ratarsko prskanje Mlaznice Geoline-Tecomec 0,15 zelene  
  Mlaznice Geoline-Tecomec 0,2 žute  
  Mlaznice Geoline-Tecomec 0,3 plave  
  Mlaznice Geoline-Tecomec 0,4 crvene  
  Mlaznice Lechler – Geoline 0,2 žute  
  Mlaznice Lechler – Geoline 0,3 plave  
  Mlaznice Lechler – Geoline IDK 0,2 žute PROTIV VETRA  
  Mlaznice Lechler – Geoline IDK 0,3 plave PROTIV VETRA  
  Mlaznice mesingane MS 0,2  
  Mlaznice mesingane MS 0,3  
  Mlaznice mesingane MS 0,4  
  Mlaznice mesingane kružne  
  Mlaznice Albuz  
  Držač za trokrake mlaznice (tri mlaznice)  
             
  Standardno se ugrađuje        
  Opciono po zahtevu korisnika        

 

*proizvodjač zadrzava pravo izmene estetskih i tehničkih karakteristika bez prethodne najave