Nošeni atomizeri-orošivači su razvrstane u dve serije i to "S" i "E" i svaka serija je prilagođena zahtevima kupaca. 

 

     
   S serija  
   
AM-330S-09-1
 
     
     
   E serija  
   
AM-440E-1-1