Namenjeni su zaštiti plantažnih zasada vinograda, voćnjaka, hmelja i šuma. Uz pomoć atomizera se postiže najkvalitetnija zaštita pošto se mešavina vode i zaštitnog sredstva dovodi na list u vidu veoma sitnih čestica. Razbijanje tečnosti na sitne čestice, tzv. "atomiziranje" se postiže dvostrukim dejstvom:

1.) Pomoću pumpe visokog pritiska tečnost se propušta pod pritiskom kroz dizne i razbija u sitne kapljice

2.) Sitne kapi se dalje razbijaju na još sitnije čestice pod dejstvom vazdušne struje koju proizvodi ventilator.

 

Nošene atomizere nosi traktor, koji preko kardanskog vratila pogoni pumpu i radno kolo ventilatora. Proizvode se u više tipova i to AM-440E i AM-660E.

 

Svi tipovi atomizera poseduju membranske pumpe i hidropneumatski mešač čiji je zadatak da konstantno meša tečnost u toku rada. Radni pritisak reguliše se kontinualno putem posebnog regulatora pritiska. Radno kolo ventilatora ima lopatice pomerljivog položaja. Zaokretanjem lopatice reguliše se brzina protoka vazduha i reguliše domet i rasprskivanje tečnosti u maglu (25000m3/h). Dizne su dvostrane - zaokretne sa keramičkim pločicama različitih prečnika otvora (1,2-2mm). Rezervoar zapremine 400 i 600 litara od polietilena koji u svom sastavu sadrži i rezervoar od 15 litara za čistu vodu, potrebnu za pranje ruku i rezervoar za pranje tj ispiranje sistema (pumpa, filter, razvodnik i dizni).

 

Izgled AM-440E sa mogućnošću upravljanja iz kabine

AM-440ealfa

 

 

Pogled sa zadnje strane atomizera

AM-440e-1-1

 

 

E-seriju čine atomizeri-orošivači koji su usaglašeni sa evropskim standardima koji u svom sklopu omogućavaju momentalno pranje-ispiranje prskalice čistom vodom po završetku prskanja. Time se dodatno omogućava da se produži radni vek atomižera-orošivača kao i lakše održavanje. 

 

AM-440E 07

 

 

 

 

Karakteristike pumpi koje ugrađujemo:

 

 

Comet APS-51

Comet APS-71

   comet APS 61 71 comet APS 51 
 Membrane (klip)    3 3
 Protok (l/min):  

51

71

 Pritisak (bar) 40 50
 Broj obrtaja (o/min) 550 550

 

 

 

U ponudi imamo regulatore različitog tipa kao i karakteristike:

 

comet regulator prs ato

Opciono u ponudi imamo i regulator pozicioniran u kabini (levo), regulator sa elektro uključivanje-isključivanje (u sredini) i regulator sa kompletnom elektrokontrolom i kontrolom pritiska sa prikazom u kabini (desno)

 

reg alfaregulator-elektronika-izkab-onoff-orregulator-elektronika-izkab-or-001

 

 

 

Dalje u tabelama je dat prikaz svih verzija atomizera E-serije.

           
    Oznaka proizvoda AM-440E AM-660E  
  Segmenti proizvoda Opcije  
  Rezervoari 440l+50l+15l (3 rezervoara) -  
  660l+50l+15l (3 rezervoara) -  
  Pumpe  Comet APS-51  
  Comet APS-71  
  Regulatori Comet sa 3 izlaza  
  Uređaji Radno kolo ventilatora  
  Koturača sa 50m creva  
  Koturača sa 100m creva  
  Filteri Injektor sa ručicom za ispuštanje vode  
  Mlaznice – za uređaje za ratarsko prskanje Dvostrana dizna sa keramičkim mlazicama  
  Dvostrana dizna sa keramičkim mlazicama i protivkapajućim sistemom  
  Dvostrana dizna sa keramičkom i Lechler mlazica i protivkapajućim sistemom  
  Top-podešavajuća dizna  
  Dodatak za top dizne-montira se na postojeće  
           
  Standardno se ugrađuje      
  Opciono po zahtevu korisnika      

 *proizvodjač zadrzava pravo izmene estetskih i tehničkih karakteristika bez prethodne najave