Namenjeni su zaštiti plantažnih zasada vinograda, voćnjaka, hmelja i šuma. Uz pomoć atomizera se postiže najkvalitetnija zaštita pošto se mešavina vode i zaštitnog sredstva dovodi na list u vidu veoma sitnih čestica. Razbijanje tečnosti na sitne čestice, tzv. "atomiziranje" se postiže dvostrukim dejstvom:

1.) Pomoću pumpe visokog pritiska tečnost se propušta pod pritiskom kroz dizne i razbija u sitne kapljice

2.) Sitne kapi se dalje razbijaju na još sitnije čestice pod dejstvom vazdušne struje koju proizvodi ventilator.

 

Nošene atomizere nosi traktor, koji preko kardanskog vratila pogoni pumpu i radno kolo ventilatora. Proizvode se u više tipova i to: AM-330S, AM-330S+, AM-330SE, AM-330SE+, AM-440S, AM-440S+, AM440SE i AM-440SE+.

 

Svi tipovi atomizera poseduju membranske pumpe i hidropneumatski mešač čiji je zadatak da konstantno meša tečnost u toku rada. Radni pritisak reguliše se kontinualno putem posebnog regulatora pritiska. Radno kolo ventilatora ima lopatice pomerljivog položaja. Zaokretanjem lopatice reguliše se brzina protoka vazduha i reguliše domet i rasprskivanje tečnosti u maglu (25000m3/h). Dizne su dvostrane - zaokretne sa keramičkim pločicama različitih prečnika otvora (1,2-2mm). Rezervoar zapremine 350 i 450 litara od polietilena koji u svom sastavu sadrži i rezervoar od 15 litara za čistu vodu, potrebnu za pranje ruku.

 AM-330S-09-1

 

 

 

 Morava MP-60

Comet APS-51

Comet APS-71

   mp 60 sa strane  comet APS 51  comet APS 61 71
 Membrane (klip)    2 3 3
 Protok (l/min):  

60

51

71

 Pritisak (bar) 20 40 50
 Broj obrtaja (o/min) 550 550 550

 

U ponudi imamo regulatore različitog tipa kao i karakteristike:

Osnovni tip Comet

comet regulator prs ato

Opciono u ponudi imamo i regulator pozicioniran u kabini (levo), regulator sa elektro uključivanje-isključivanje (u sredini) i regulator sa kompletnom elektrokontrolom i kontrolom pritiska sa prikazom u kabini (desno)

reg alfaregulator-elektronika-izkab-onoff-orregulator-elektronika-izkab-or-001 

 

U tabeli ispod dati su osnovni podaci E-serije i njihove dodatne opcije.

 

Dalje u tabelama je dat prikaz svih verzija atomizera S-serije.

  

                         
      Oznaka proizvoda AM-330S AM-330S+ AM-330SE AM-330SE+ AM-440S AM-440S+ AM-440SE AM-440SE+  
    Segmenti proizvoda Opcije  
    Rezervoari 330l+15l (2 rezervoara) - - - -  
    440l+15l (2 rezervoara) - - - -  
    Pumpe Morava MP-60PV - - - -  
    Comet APS-51 - - - -  
    Comet APS-71 - - - -  
    Regulatori Comet sa 3 izlaza  
    Uređaj Radno kolo ventilatora  
    Koturača sa 50m creva  
    Koturača sa 100m creva  
    Filteri Filter sa prohromskim sitom - - - -  
    Filter sa prohromskim sitom sa ventilom za ispuštanje vode - - - -  
    Injektor sa ručicom za ispuštanje vode - - - -  
    Dizne za atomizere i njihovi dodaci Dvostrana dizna sa keramičkim mlazicama  
    Dvostrana dizna sa keramičkim mlazicama i protivkapajućim sistemom  
    Dvostrana dizna sa keramičkom i Lechler mlazica i protivkapajućim sistemom  
    Top-podešavajuća dizna  
    Dodatak za top dizne-montira se na postojeće  
                         
      Standardno se ugrađuje             
      Opciono po zahtevu korisnika             

 

  

Za sva dodatna pitanja kao i informacije kontaktirajte nas putem mail-a ili telefonom.   

*proizvodjač zadrzava pravo izmene estetskih i tehničkih karakteristika bez prethodne najave