Namenjeni su zaštiti plantažnih zasada vinograda, voćnjaka, hmelja i šuma. Koncipirani su tako da se mogu vući kao prikolica, što rasterećuje angažovanu snagu traktora i omogućava traktorima snage preko 33kW rad na brdovitim i težim terenima. Membranska pumpa opremljena je vratilom sa dva izlaza, tako da je kardanskim vratilima povezana jednom stranom sa traktorom, a drugom stranom sa multiplikatorom, koji povećanim brojem obrtaja pokreće radno kolo ventilatora. Na taj način traktor istovremeno pokreće pumpu i radno kolo ventilatora. Svi atomizeri su opremljeni hidropneumatskim mešačem, a radni pritisak od 0 do 50 bara reguliše se putem posebnog regulatora.

AM-1100INOX-nov

AM-1100INOX-nov1

 

 

 

Pumpe:

 

Comet IDS 1000

Comet IDS 1400

   comet IDS 1000  comet IDS 1400
 Membrane (klip)    3 4
 Protok (l/min):  

100

140

 Pritisak (bar) 50 50
 Broj obrtaja (o/min) 550 550

 

 

 

U ponudi imamo regulatore različitog tipa kao i karakteristike:

comet regulator ids

 

Opciono u ponudi imamo i regulator pozicioniran u kabini (levo), regulator sa elektro uključivanje-isključivanje (u sredini) i regulator sa kompletnom elektrokontrolom i kontrolom pritiska sa prikazom u kabini (desno)

reg alfa regulator-elektronika-izkab-onoff-orregulator-elektronika-izkab-or-001

Izrađuju se tri osnovna tipa i to:

             
    Oznaka proizvoda AM-550INOX AM-110INOX AM-1650INOX  
  Segmenti proizvoda Opcije  
  Rezervoari 550l INOX - -  
  1100l INOX - -  
  1650l INOX - -  
  Pumpe
Comet IDS-1000  
  Comet IDS-1400  
  Regulatori Ugrađen  
  Uređaji Radno kolo ventilatora  
  Koturača sa 50m creva  
  Koturača sa 100m creva  
  Filteri Usisni filter  
  Mlaznice – za uređaje za ratarsko prskanje Dvostrana dizna sa keramičkim mlazicama  
  Dvostrana dizna sa keramičkim mlazicama i protivkapajućim sistemom  
  Dvostrana dizna sa keramičkom i Lechler mlazica i protivkapajućim sistemom  
  Top-podešavajuća dizna  
  Dodatak za top dizne-montira se na postojeće  
             
  Standardno se ugrađuje        
  Opciono po zahtevu korisnika        

 

 

Rezervoar se izrađuje od nerđajućeg čelika. Po posebnom zahtevu u fabrici se rade atomizeri sa različitim usmerivačem vazduha za tretiranje razliitih kultura kao što su šume, suncokret, duvan i dr.

 

 

*proizvodjač zadrzava pravo izmene estetskih i tehničkih karakteristika bez prethodne najave