U okviru fabrike nalazise i servisno odeljenje, sve je smešteno u Požarevcu.

U njemu je vrši servisiranje kompletnog Moravinog proizvodnog programa kao i pumpi italijanskog proizvođača Comet.

Naša dugogodišnja tradicija u proizvodnji kao i u održavanju garantuju da svaki obavljen servis je urađen najkvalitetnije i da ga vrše nasi najstručniji ljudi. 

Delovi koji se ugrađuju u servisu su originalni, koji pritom garantuju kvalitet servisa kao i što duži eksploatacioni vek bez ponovnog servisiranja. 

Postupak servisiranja je sledeći:

- prvo se preuzima deo donet na servis sa kratkim opisom korisnika kako se ponaša u radu

- zatim se vrši dijagnostika kvara i kontaktira korisnik da li se slaže sa svim servisnim radnjama koje će biti izvršene

- pristupa se servisiranju i po završetku servisa korisnik se kontaktira zbog preuzimanja servisiranog dela. 

  

Izašli smo u susret svim našim korisnicima i dali mogućnost da nemoraju lično da donesu deo na servis (pumpa, razvodnik...) već da to mogu poslati kurirskim službama i isto tako će im biti vraćeno. 

 

Za sve naše korisnike smo omogućili da izvrše besplatnu defektažu u našem servisnom centru. Posle izvršene defektaže vi pristajete na servisne usluge, u slučaju odbijanja servisa onda vam se pumpe i regulatori vraćaju u stanju u kome je izvršena defektaža (rastavljena delimično ili potpuno).