U našoj ponudi imamo širok dijapazon creva kako PVC-armirana tako i gumena-armirana. PVC creva se koriste za pritiske do 20bar, dok gumena-armirana koristi se za radne pritiske i do 40bar.

Creva se odlikuju kvalitetom i proverenom izdržljivošću na deklarisane pritiske jer ih mi ugrađujemo na gotove proizvode čiji radni pritisci dostižu do 40bara.

Creva su spakovana u koture radi lakšeg transporta i manipulacije.

crevo pvc 10

 

Uzorak sa presekom creva

 

crevo presek

 

 Takođe creva imamo u ponudi i u različitim bojama (transprarentna, plava, crna...)

 

         
  102.10.06 Armirano PVC crevo transparentno fi6x3,2mm 20bara  
  102.10.08 Armirano PVC crevo transparentno fi8x3,2mm 20bara  
  102.10.10 Armirano PVC crevo transparentno fi10x3,2mm 20 bara  
  102.10.13 Armirano PVC crevo transparentno fi13x3,2mm 20 bara  
  102.10.16 Armirano PVC crevo transparentno fi16x3,2mm 20 bara  
  102.10.19 Armirano PVC crevo transparentno fi19x4,5mm 25 bara  
  102.10.25 Armirano PVC crevo transparentno fi25x3mm 10 bara  
  102.11.10 Armirano PVC crevo belo fi10x4,5mm 20 bara  
  102.11.16 Armirano PVC crevo belo fi16x4,5mm 20 bara  
  102.11.19 Armirano PVC crevo belo fi19x4,5mm 20 bara  
  102.11.25 Armirano PVC crevo belo fi25x4,5mm 20 bara  
  102.12.10 Armirano PVC crevo crno fi10x4,5mm 20 bara  
  102.12.16 Armirano PVC crevo crno fi16x4,5mm 20 bara  
  102.12.19 Armirano PVC crevo crno fi19x4,5mm 20 bara  
  102.12.25 Armirano PVC crevo crno fi25x4,5mm 20 bara  
  102.13.10 Armirano PVC crevo žuto fi10x4,5mm 20 bara  
  102.13.16 Armirano PVC crevo žuto fi16x4,5mm 20 bara  
  102.13.19 Armirano PVC crevo žuto fi19x4,5mm 20 bara  
  102.13.25 Armirano PVC crevo žuto fi25x4,5mm 20 bara  
  102.14.10 Armirano PVC crevo crveno fi10x4,5mm 20 bara  
  102.14.16 Armirano PVC crevo crveno fi16x4,5mm 20 bara  
  102.14.19 Armirano PVC crevo crveno fi19x4,5mm 20 bara  
  102.14.25 Armirano PVC crevo crveno fi25x4,5mm 20 bara  
  102.15.10 Armirano PVC crevo plavo fi10x4,5mm 20 bara  
  102.15.16 Armirano PVC crevo plavo fi10x4,5mm 20 bara  
  102.15.19 Armirano PVC crevo plavo fi10x4,5mm 20 bara  
  102.15.25 Armirano PVC crevo plavo fi10x4,5mm 20 bara  
  102.20.10 PVC crevo transparentno    
  102.20.16 PVC crevo transparentno    
  102.20.19 PVC crevo transparentno    
  102.20.25 PVC crevo transparentno    
  102.32.10 Gumeno crevo crno    
  102.32.16 Gumeno crevo crno    
  102.32.19 Gumeno crevo crno    
  102.32.25 Gumeno crevo crno    
  102.42.10 Armirano Gumeno crevo crno Fi10x4mm 30 bara  
  102.42.13 Armirano Gumeno crevo crno fi13x4,5mm 30 bara  
  102.42.16 Armirano Gumeno crevo crno fi16x5mm 40 bara  
  102.42.19 Armirano Gumeno crevo crno fi19x5,5mm 30 bara  
  102.42.25 Armirano Gumeno crevo crno    
  102.42.32 Armirano Gumeno crevo crno fi32x6mm 30 bara