Za pokretanje pojedinih naših proizvoda nije potreban drugi uređaj (traktor, motokultivator...) več u svom sklopu poseduju motore koji vrše pokretanje naših proizvoda (pumpi). Ti motori mogu koristiti gorivo ili pak električnu struju. Time se omogućava da se proizvodi koriste nezavisno od ostalih mašina i nije potrebna nabavka drugih mašina da bi mogli naši proizvodi koristiti.

Najzastupljeniji su takvi proizvodi u motornim prskalicama koje omogućavaju neometano i nezavisno funkcionisanje.

 

Primer sklopa sa elektromotorom.

comet MC 25E motor

Primer sklopa sa benzinskim motorom.

comet MC25 bezinski mot

 

Za spajanje pumpi i motora, kod rasipača i drugih proizvoda koriste se različite vrste transmisije. Na slici ispod je prikazan sistem transmisije kod rasipača (reduktor).

reduktor

 

Multiplikatori se koriste takođe i kod atomizera, postoje različite varijante. Na slici je prikazan aktuelni tip koji se ugrađuje.

raduktori at it