Na našim proizvodima su uočljive nalepnice kako sa našim znakom tako i sa raznim uputstvima i upozorenjima. Korišćenje tih upustava i instrukcija omogućava da naši korisnici u svakom trenutku mogu da prilagode prskanje svim uslovima rada. Dostupnost je bila ključ u kreiranju ovih nalepnica sa uputstvima jer su one uvek sa prskalicom ili atomizerom i lako dostupne korisniku. 

 

Pobrinuli smo da se za svaki naš proizvod dobije uputstvo za korišćenje tako da bi naši korisnici mogli što pravilnije i efikasnije da koriste naše proizvode. 

Ovde smo omogućili vam da možete da nabavite sve potrebne nalepnice i uputstva za sve naše proizvode.

 

         
  110.01.01 Pločica Pločica proizvoda  
  110.02.01 Nalepnica Logo Morava mali  
  110.02.02 Nalepnica Logo Morava veliki  
  110.02.03 Nalepnica Logo Morava fi 330  
  110.03.01 Nalepnica Naziv proizvoda M100  
  110.03.02 Nalepnica Naziv proizvoda M150  
  110.03.03 Nalepnica Naziv proizvoda MK150  
  110.03.04 Nalepnica Naziv proizvoda MK200  
  110.03.05 Nalepnica Naziv proizvoda MK250  
  110.03.06 Nalepnica Naziv proizvoda M250  
  110.03.07 Nalepnica Naziv proizvoda M350  
  110.03.08 Nalepnica Naziv proizvoda M450  
  110.03.09 Nalepnica Naziv proizvoda M220  
  110.03.10 Nalepnica Naziv proizvoda M330  
  110.03.11 Nalepnica Naziv proizvoda M440  
  110.03.12 Nalepnica Naziv proizvoda M660  
  110.03.13 Nalepnica Naziv proizvoda M800  
  110.03.14 Nalepnica Naziv proizvoda M1000  
  110.03.15 Nalepnica Naziv proizvoda M1200  
  110.03.16 Nalepnica Naziv proizvoda M2000  
  110.03.17 Nalepnica Naziv proizvoda M3000  
  110.03.18 Nalepnica Naziv proizvoda AM220  
  110.03.19 Nalepnica Naziv proizvoda AM330  
  110.03.20 Nalepnica Naziv proizvoda AM440  
  110.03.21 Nalepnica Naziv proizvoda AM660  
  110.03.22 Nalepnica Naziv proizvoda AM1000  
  110.03.23 Nalepnica Naziv proizvoda AM1500  
  110.03.24 Nalepnica Naziv proizvoda AM2000  
  110.03.25 Nalepnica Naziv proizvoda AM550INOX  
  110.03.26 Nalepnica Naziv proizvoda AM1100INOX  
  110.03.27 Nalepnica Naziv proizvoda AM1650INOX  
  110.03.28 Nalepnica Naziv proizvoda MTR300  
  110.03.29 Nalepnica Naziv proizvoda MTR400  
  110.03.30 Nalepnica Naziv proizvoda MTK600  
  110.05.11 Nalepnica Upozorenje kardansko vratilo  
  110.04.01 Nalepnica Ograničenje brzine 15km/h  
  110.04.30 Nalepnica Obaveštenje čista voada  
  110.05.01 Nalepnica Upozorenja motorneprskalice  
  110.05.02 Nalepnica Upozorenja motokultivatorske prskalice  
  110.05.03 Nalepnica Upozorenja nošene prskalice  
  110.05.04 Nalepnica Upozorenja nošene prskalice od 800l  
  110.05.05 Nalepnica Upozorenja vučene prskalice  
  110.05.06 Nalepnica Upozorenja nošeni atomizeri  
  110.05.07 Nalepnica Upozorenja vučeni atomizeri  
  110.06.01 Nalepnica Protok tečnosti prskalice  
  110.06.02 Nalepnica Protok tečnosti atomizeri  
  110.06.03 Nalepnica Protok tečnosti veliki  
  110.07.01 Nalepnica SRPS znak  
  110.07.02 Nalepnica CE znak  
  110.08.01 Nalepnica Refleksija svetlosti  
  110.10.01 Uputstvo Motorna prskalica M100, M150  
  110.10.02 Uputstvo Motokultivatorska prsklaica M150, M200, M250  
  110.10.03 Uputstvo Nošena prskalica M330, M440  
  110.10.04 Uputstvo Nošena prskalica M220, M330  
  110.10.05 Uputstvo Nošena prskalica M440, M660  
  110.10.06 Uputstvo Nošena prskalica M800, M1000, M1200  
  110.10.07 Uputstvo Vučena prskalica M2000, M3000  
  110.10.08 Uputstvo Nošeni Atomizer AM220, AM330  
  110.10.09 Uputstvo Nošeni Atomizer AM440, AM660  
  110.10.10 Uputstvo Vučeni atomizer AM1000, AM1500, AM2000  
  110.10.11 Uputstvo Vučeni atomizer AM550, AM1100, AM1650  
  110.10.12 Uputstvo Pumpa MP-25  
  110.10.13 Uputstvo Pumpa MP-60