Postarali smo se da u našoj ponudi imamo najrazličitije usadnike i navrtke. Mogu biti izrađeni od mesinga, aluminijuma, PVC-plastika kao i drugih materijala po želji kupca.

Ova grupa proizvoda ima namenu da obezbedi spajanje različitih delova putam creva, što je pogodnije nego da se spajanje delova-sklopova vrši čvrstim vezama-cevima. Pojedini usadnici i navrtke sa upotrebljavaju nezavisno a mogu kao i deo nekog većeg sklopa da bi omogućili priključivanje crevima.

 

Navtka predviđena za usadnike

it navrtka dublja

 

Navrtka (plitka) predviđena za usadnike ili priključke sa navojem

it navrtka plića

 

Usadnik pravi

it usadnik

 

Usadnik pod uglom od 90º sa žljebom za gumeni zaptivač

it usadnik 90

 

Usadnik pravi sa žljebom za gumeni zaptivač

 

it usadnik prav

 

Usadnik pod uglom od 90º sa navojem (predviđena plitka navrtka)

it usadnik sa navojem 90

 

Spojnica sa navojima (dupli nipli)

dupli nipl

 

Y-račva sa navojima

 

y racva

 

T-račva sa navojima

it t račva sa navojima

 

Spojnica za creva

 

usadnik spojnica creva

 

Usadnik sa gumicom i leptir navrtkom-komplet

usadnik leptir navrtka it

 

 

Navrtka predviđena za usadnike

navrtka ms Al

 

 

U tabeli je prikazan deo naše ponude sa našim internim šiframa.

 

       
  103.01.10 Usadnik PVC U-10  
  103.01.11 Usadnik PVC U-10A  
  103.01.20 Usadnik PVC U-20  
  103.01.25 Usadnik PVC U-25  
  103.21.11 Usadni sa navrtkom PVC U-10A  
  103.13.19 Usadnik sa navojem AL U-19  
  103.31.25 Koleno preliva U-25  
  103.41.00 Zatvarač cevi  
  103.51.10 Navrtka usadnika PVC U-10  
  103.51.11 Navrtka usadnika PVC U-10A  
  103.51.20 Navrtka usadnika PVC U-20  
  103.51.25 Navrtka usadnika PVC U-25  
  103.02.10 Usadnik MS U-10  
  103.52.10 Navrtka usadnika MS U-10  
  103.02.11 Usadnik MS U-10A  
  103.52.11 Navrtka usadnika MS U-10A  
  103.8000301 Usadnik sa navrtkom U-19  
  103.8000303 Usadnik sa navrtkom U-25  
  103.8001101 Usadnik sa navojem U-10  
  103.8001301 Usadnik sa navojem U-25  
  103.8002150 Usadnik U-10  
  103.8002202 Usadnik U-19  
  103.8002301 Usadnik U-25  
  103.8003100 Usadnik priključka U-10  
  103.8011202 Koleno merača U-19  
  103.8011301 Koleno preliva U-25  
  103.8040151 Navrtka usadnika U-10  
  103.8040202 Navrtka usadnika U-19  
  103.8040301 Navrtka usadnika U-25  
  103.8042201 Navrtka merača U-19  
  103.8042301 Navrtka preliva U-25  
  103.8044151 Zatvarač cevi  
  103.8001301 Usadnik sa navojem U-25  
  103.8011151 Usadnik sa navojem 90 U-13  
  103.8011301 Koleno preliva U-25  
  103.8011303 Usadnik sa navojem 90 U-32  
  103.8012301 Usadnik 90 U-25  
  103.8012303 Usadnik 90 U-32  
  103.8012351 Usadnik 90 U-30  
  103.8040301 Navrtka usadnika  
  103.8040351 Navrtka usadnika  
  103.8042151 Navrtka preliva R 1/2