Ventilatori su deo atomizera kako nošenih tako i vučenih. Oni direktno utiču na prskanje jer oni pospešuju raspršivanje koje vrši dizna i omogućava da se tečnost maksimalno rasprši. A strujanje vazduha koje proizvodi vrši okretanje listova i time omogućava da se preparati sa kojima se tretira maksilamno pokriju željenu površinu da bi imali maksimalno dejstvo i učinak.

 Ventilator-300x233

 

U ponudi imamo ventilatore različitih smerova kao i prečnika. Time smo omogućili da ventilatore ne koristite samo za naše proizvode (atomizere) već i u drugim namenama i drugačijim proizvodima. 

Kao deo ventilatora tj da bi imali maksimalan učinak potrebno je ugraditi i difuzore. Oni imaju za zadatak da usmeravaju strujanje vazduha i onda ventilatori imaju maksimalan učinak.

Prikaz sklopa ventilatora i difuzora, konkretan primer je ugradnje na našim atomizerima. Preporučljivo je ugradnja zaštitne mreže kako bi se zaštitili rukovaoci mašinom kao i sam ventilator. 

 

3sklop 700 10dizni

 

 Pojedini tipovi i smerovi prikazani u tabeli ispod:

       
  113.01.700.09 Ventilator  
  113.01.800.09 Ventilator  
  113.01.900.12 Ventilator  
  113.01.700.08 Ventilator  
  113.01.800.08 Ventilator  
  113.01.900.10 Ventilator