Zaptivači su veoma bitna stavka pri svakom sklopu kako kod gotovih proizvoda tako i kod delova pojedinačno jer oni omogućavaju normalno korišćenje i sprečavaju nekontrolisano oticanje tečnosti. 

U našoj ponudi imamo tri tipa zaptivača i to:

- ravni zaptivači

- okrugli zaptivači

- ventil pločica

 

 zaptivač-o 

         
  Kode broj Naziv Grupa  
  101.03.01 Zaptivka O1 Okrugla zaptivka  
  101.03.02 Zaptivka O2 Okrugla zaptivka  
  101.03.03 Zaptivka O3 Okrugla zaptivka  
  101.03.04 Zaptivka O4 Okrugla zaptivka  
  101.03.05 Zaptivka O5 Okrugla zaptivka  
  101.03.06 Zaptivka O6 Okrugla zaptivka  
  101.03.07 Zaptivka O7 Okrugla zaptivka  
  101.03.08 Zaptivka O8 Okrugla zaptivka  
  101.03.09 Zaptivka O9 Okrugla zaptivka  
  101.03.10 Zaptivka O10 Okrugla zaptivka  
  101.03.11 Zaptivka O11 Okrugla zaptivka  
  101.03.12 Zaptivka O12 Okrugla zaptivka  
  101.03.13 Zaptivka O13 Okrugla zaptivka  
  101.03.27 Zaptivka O27 Okrugla zaptivka  
         

 

 

zaptivač-rz

         
  Kode broj Naziv Grupa  
  101.02.01 Zaprivka RZ1 Ravna zaptivka  
  101.02.02 Zaprivka RZ2 Ravna zaptivka  
  101.02.03 Zaprivka RZ3 Ravna zaptivka  
  101.02.04 Zaprivka RZ4 Ravna zaptivka  
  101.02.05 Zaprivka RZ5 Ravna zaptivka  
  101.02.06 Zaprivka RZ6 Ravna zaptivka  
  101.02.07 Zaprivka RZ7 Ravna zaptivka  
  101.02.08 Zaprivka RZ8 Ravna zaptivka  
  101.02.09 Zaprivka RZ9 Ravna zaptivka  
  101.02.10 Zaprivka RZ10 Ravna zaptivka  
  101.02.11 Zaprivka RZ11 Ravna zaptivka  
  101.02.12 Zaprivka RZ12 Ravna zaptivka  
  101.02.13 Zaprivka RZ13 Ravna zaptivka  
  101.02.14 Zaprivka RZ14 Ravna zaptivka  
  101.02.15 Zaprivka RZ15 Ravna zaptivka  
         

 

 zaptivac-ventil-plocica

         
  Kode broj Naziv Grupa  
  101.01.01 Zaptivač VP1 Ventil pločica  
  101.01.02 Zaptivač VP2 Ventil pločica  
  101.01.03 Zaptivač VP3 Ventil pločica  
  101.01.04 Zaptivač VP4 Ventil pločica  
  101.01.05 Zaptivač VP5 Ventil pločica  
  101.01.06 Zaptivač VP6 Ventil pločica  
  101.01.07 Zaptivač VP7 Ventil pločica  
  101.01.08 Zaptivač VP8 Ventil pločica  
  101.01.09 Zaptivač VP9 Ventil pločica  
         

 

 Pored zaptivača u ovoj grupi proizvoda spadaju i membrane različitog tipa i primene. U ponudi imamo membrane za sve naše pumpe kako za traktorske tako i za motorne pumpe kao i za italijanskog proizvođača Comet. Na slici ispod prikazane su i domaće i originalne Cometove membrane. 

 membrane grupa