Prskalice i atomizeri

ZIMSKO PRSKANJE

Kako bi se voćnjaci na adekvatan način zaštitili od svih potencijalnih uzročnika infektivnih bolesti, kao i raznih mikro organizama koji mogu da naštete voću, potrebno je obaviti zimsko prskanje u najpogodnije vreme.
S obzirom da je 2022. godina pružila povoljne vremenske uslove, plavo prskanje, karakteristično za jesenji period nakon opadanja lišća, moguće je obaviti i kasnije nego uobičajno, čak i u decembru.
Ovo prskanje za cilj ima prevenciju patogena, prouzrokovača biljnih bolesti, koji u toku zime prezimljavaju na obolelim delovima biljaka. Naziv ovog prskanja potiče od plavičaste boje koja ostaje nakon završenog prskanja preparatom na bazi bakra koji ima fungicidno dejstvo na gljive i bakterije koje bi bez ovog prskanja mogle lako da prodru u biljku preko ožiljaka koji ostaju nakon opadanja lišća i prouzrokuju bakterioznu plemenjaču jabučastog voća, čađavu krastavost plodova jabuke i kruške, crnu pegavost vinove loze, rogač šljive, kovrdžavost lišća breskve, kao i rupičavost i rešavost lišća koštičavog voća što dovodi i do krastavosti samih plodova.
Plavo prskanje važno je obaviti po lepom vremenu kada je temperatura iznad 5 stepeni, te kada nema vetra i to tako što je potrebno da se voće potpuno okupa preparatom.

U novembarskom i decembarskom periodu, pored plavog prskanja, obavlja se i orezivanje obolelih, polomljenih i trulih grana, te odstranjivanje obolelog lišća koje je još uvek na granama. Kako bi svetlost i vazduh mogli podjednako da prodru do svih delova biljke, što sprečava širenje bolesti i omogućava bezbedniji ulazak u narednu vegetacionu sezonu, potrebno je prorediti grane i izvršiti pregled voćaka radi utvrđivanja prisustva raznih štetočina.

U slučaju starih voćnjaka kod kojih površinski slojevi kore pucaju zbog čega se na površini stabala stvaraju mahovina, lišajevi, dok se štetni organizmi skrivaju u pukotinama, neophodno je površinski sloj kore otkloniti kako bi se preparati ua zaštitu lakše apsorbovali na tretirane biljke.
Nakon obavljene rezidbe, sa prvim danima toplijeg vremena kada temperatura prelazi 10 stepeni, pred vegetaciju, vrše se i prve pripreme za zimsko prskanje.

Potrebno je obaviti ga po lepom vremenu, kada nema vetra, pre procesa same vegetacije, najčešće krajem februara ili početkom marta, međutim pojedine voćne vrste, poput koštičavog voća, malina i kupina, sa vegetacijom započinju nešto ranije, te se, u skladu sa time, i proces prskanja započinje ranije.
Preparati koji se koriste kod ove vrste prskanja jesu kombinacija fungicida na bazi bakra i insekticida na bazi mineralnog ulja što će uticati kako na izazivače infektivnih bolesti kao što su bakteriozna plemenjača, rogač šljive, kovrdžavost lišća breskve, bakterijski rak, tako i na štetne insekte poput lisne vaši, krvave vaši, jabukinog, breskvinog i šljivinog moljca, kukavičje suze, gubar, kruškine buve i drugi, a koji prezime na voćkama i pretnja su da polaganjem jaja naštete biljkama.

Kako bi se postigao najbolji efekat, uslovi prilikom obavljanja zimskog prskanja moraju biti adekvatni, ne sme biti padavina u naredna 24h, dok kompletnu biljku treba detaljno okupati preparatom.